YẾN THÔ NGUYÊN TỔ

3,700,000 ₫

Mô tả sản phẩm:

  • Yến nuôi trong môi trường nhà yến sạch, ít phân chim.
  • Tổ yến trắng, ít tạp chất, dễ làm sạch lông.
  • Khi chưng rất thơm và không tan.
  • Số lượng từ 11 – 12 tổ/100g

Giá bán: (đã bao gồm đường phèn, bao bì, phí vận chuyển)

  • 100g: 3.700.000đ
  • 50g:   1.900.000đ